Data

12-10-2017

Locatia

Cluj-Napoca, Romania

Inregistrare

Online

Lectori

Nume de prestigiu din țară și străinătate

Computer Aided Dentistry: diagnosis, therapy and more /

Limbile oficiale ale Congresului Transilvania: engleză, română.

Congresul de medicină dentară Transilvania din acest an a propus o temă  de actualitate și de interes maxim în practica stomatologică, respectiv implicarea tehnologiilor computerizate în diagnostic și tratament în medicina dentară. Plecând de la premisa componentei tehnice a practicii stomatologice și de la caracterul liberal al profesiei, tendințele actuale de dezvoltare ale serviciilor medicale din medicina dentară sunt indisolubil legate de implementarea evidentă și benefică, dar și costisitoare, a tehnologiilor bazate pe calculator. Ritmul accelerat de dezvoltare a metodelor medicale computerizate a ajuns să devanseze nivelul de formare profesională al medicilor stomatologi și, ca urmare, se impune ca o necesitate stringentă o ofertă de educație medicală continuă și perfecționare profesională în acest domeniu. Congresul din acest an vine în întâmpinare acestei tendințe și oferă participanților pachete de informații teoretice pertinente și actuale, oportunitatea unor workshop-uri tematice și comunicări din partea medicilor practicieni.

Tehnicile de imagistică inovative sunt performante și extrem de utile în practica curentă. Reabilitările bazate pe reconstrucții prin sisteme computerizate au trecut de faza experimentală și sunt azi aplicate pe scară largă datorită calității dispozitivelor protetice, accesibilității în creștere a acestor tehnologii, precum și a cererii tot mai mari din partea consumatorilor de servicii stomatologice. În concordanță cu exigențele estetice tot mai crescute ale pacienților, metodele de tratament computerizat devin soluția optimă de satisfacere a nevoilor de reconstrucții eficiente, bine integrate biologic și corespunzătoare din punct de vedere estetic.

Lectorii invitați sunt personalități din țară și din străinătate cu competență recunoscută în aceste domenii de excelență ale stomatologiei. De asemenea, comunicările prezentate de medicii care aplică în mod curent astfel de tehnologii oferă prilejul de a împărtăși cu colegii experiențele lor proprii din domeniu privind beneficiile și avantajele tehnologiilor computerizate, precum și  riscurile, dificultățile, accidentele, complicațiile posibile ale acestora. Având în vedere caracterul liberal al profesiei de medic dentist, aspectele de ordin juridic și de legislație sunt extrem de importante și ca urmare, o secțiune a congresului oferă prezentări privind legislația actualizată din domeniu și informări privind aplicarea procedurilor interne.

Congresul de medicină dentară Transilvania are prin tradiție o temă de istorie locală, ca o componentă culturală a evenimentului. În acest an, am propus o temă de importanță majoră pentru istoria Transilvaniei, respectiv Școala Ardeleană. Un documentar asupra acestui eveniment istoric important va putea fi găsit în volumul de rezumate al congresului. Congresul se adresează tuturor medicilor dentiști, dar conține și secțiuni dedicate unor specialități medico-dentare, având în vedere creșterea numărului de specialități în medicina dentară la șapte specialități. De asemenea, studenții, dar și medicii din alte domenii conexe sunt așteptați să participe la eveniment.

Beneficiarii Congresului de medicină dentară Transilvania sunt medicii stomatologi, dar, în aceeași măsură, considerăm că adevărații beneficiari vor fi pacienții, aceștia fiind cei care vor beneficia în cea mai mare măsură de creșterea competenței medicilor.  Pe o piață a serviciilor medicale stomatologice în plină expansiune, nevoia de implementare competentă a celor mai moderne și performante tehnologii este o cerință la care organizatorii congresului doresc să răspundă într-o măsură cât mai mare.

Vă așteptăm cu drag să ne vedem și să ne revedem în această toamnă în cea mai prestigioasă cetate culturală a Transilvaniei!

Program stintific /

Aspecte imagistice în entități patologice asociate cu durere proiectată la nivelul articulației temporo-mandibulare/ Imaging aspects in entities associated with pain projected at the level of temporo-mandibular joint

Simptomatologia dureroasă prezentă în regiunea articulației temporo-mandibulare aduce pacientul adeseori la medicul stomatolog sau ortodont. Fără o cauză evidentă și de multe ori cu debut și mod de prezentare

Rolul laserelor stomatologice în îmbunătățirea evoluției postoperatorii după proceduri chirurgicale pro-protetice și pro-implantare/ The role of dental lasers in the improvement of the postoperative evolution following the pro-prosthetic and pro-implant surgical procedures

Câmpurile protetice deficitare necesită optimizare prin utilizarea tehnicilor regenerative tisulare. În astfel de situaţii tehnicile chirurgicale clasice prezintă unele limite ȋn comparaţie cu tehnicile asistate laser. Cercetările noastre au fost

Magnetic Resonance Imaging and Cone Beam Computed Tomography in assessment of disorders of the temporomandibular joints/ Imagistica prin rezonanţă magnetică şi Cone Beam Computer Tomografia în evaluarea tulburărilor articulaţiilor temporo – mandibulare

Kazimierz T. Szopinski is a master of electronic engineering (MS, Warsaw University of Technology 1984) and a physician (MD, Medical University of Warsaw 1991). Doctor in medical sciences (PhD,

Moda versus sănătatea orală/ Fashion versus oral health

Moda, ca deprindere colectivă imprimă o notă caracteristică vieții sociale, fiind specifică unei secvențe temporale, actuale. Se referă la preferința generalizată a unui eșalon de populație de a aborda

Importanța examinărilor imagistice în diagnosticul și tratamentul incluziunilor dentare/ The importance of imaging examinations in the diagnosis and treatment of dental inclusions

Incluzia dentară este definită ca fiind o anomalie de dezvoltare care afectează erupția, caracterizată prin rămanerea dintelui în grosimea osului maxilar dupa timpul normal de erupție, datorită perturbării creșterii

Managementul terapeutic al ocluziei deschise/ The therapeutic management of open bite

Conferențiar Dr. Viorica Țărmure – Disciplina de Ortodonție, “Iuliu Hațieganu” Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu, Cluj-Napoca, Medic primar stomatologie generală și ortodonție, Doctor în Științe Medicale, specializarea

Utilizarea matricei dentinare demineralizate ATB® în reconstrucția osoasă a proceselor alveolare/ Demineralized dentin matrix auto-tooth bone ATB® for alveolar process reconstruction

Cercetarea științifică desfășurată pentru descoperirea unor materiale ideale utilizate în reconstrucția osoasă a proceselor alveolare au adus la lumină, în ultimul timp, matricea dentinară demineralizată. Structura și compoziția dentinei

Evaluarea modificărilor morfometrice adaptative ale musculaturii masticatorii după intervenția chirurgicală ortognatică/ Morphologic assessment of the adaptation of masticatory muscles to orthognathic surgery

Numărul pacienților cu anomalii dento-maxilare care optează pentru tratamentul chirurgical ortognatic a crescut considerabil în ultimii zece ani. Principalele motive pentru care pacienții aleg această metodă terapeutică sunt reprezentate

Cina festivă/ Gala Dinner

Participarea la Cina festivă este condiționată de plata taxei de confirmare de 50 lei, la secretariatul congresului până în data de 12 octombrie 2017, ora 18.00. Taxa de participare

Lucrul cu articulatorul dentar și cu arcul facial, pas cu pas

Locația/ Location: Catedra de Propedeutică și Estetică Dentară Cluj-Napoca, Str. Gheorghe Marinescu nr. 23 etaj 3   Coordonator/ Coordinator: Șef Lucr. Dr. Alexandra Botoș Colaborator/ Assistant: Dr. Teodora Iuga Număr de participanți: maxim 12 persoane

Chirurgia ghidată în implantologie/ Guided surgery in implantology

Locația/ Location: Clinica de Reabilitare Orală / Oral Rehabilitation Clinic Cluj-Napoca, Str. Victor Babeș nr. 15 Coordonator/ Coordinator: Conf. Dr. Ondine Lucaciu Număr de participanți: maxim 20 persoane Taxă de participare/ Fee:
  • 200 lei 

Fotografia și tehnica fotografică: instrument de comunicare între cabinetul de medicină dentară și laboratorul de tehnică dentară/ Photography and photographic techniques:a communication tool between the dental office and the dental laboratory

Locația/ Location: Clinica de Reabilitare Orală / Oral Rehabilitation Clinic Cluj-Napoca, Str. Victor Babeș nr. 15, camera 10, parter   Coordonator/ Coordinator: Msc. DT. Willi Andrei Uriciuc Număr de participanți: maxim 20 persoane Taxă de

Inovație MicroMega în instrumentarea canalelor radiculare – 2 Shape – T wire / MicroMega innovation in root canal instrumentation -2 Shape – T wire

Coordonatori/ Coordinators: Șef lucr. Dr. Sanda Cîmpean, As. Univ. Dr. Ioana-Sofia Ciutrilă, Șef lucr. Dr. Loredana Colceriu Numar de participanți: maxim 18 persoane Taxa de participare /Fee:
  • 150 lei –pentru medicii dentisti

Utilizarea tehnologiei digitale 3D și a sistemului Benefit pentru Ancorajul Scheletal în tratamentul orthodontic/ Using 3D digital technology and Benefit system for skeletal anchorage in orthodontic treatment

Posibilitatea utilizării ancorajului scheletic cu ajutorul mini-implantelor a revoluționat complet modalitățile de tratament ortodontic. Multe anomalii scheletice sau dentare care în trecut erau imposibil de tratat sau necesitau modalități

Augmentarea osoasă cu membrană ramforsată de titan Cytoplast în combinație cu Bio-OSS-Geistlich și os autolog – Studiu prospectiv pe 15 pacienți/ Ridge Augmentation with Titanium-Reinforced Cytoplast membrane in combination with Bio-OSS-Geistlich and autologous bone – A prospective Case Series in 15 Patients

Introducere: Implantologia și utilizarea tehnicilor de reconstrucție osoasă au devenit din ce în ce mai frecvente. Privind dezavantajele acestor metode, cercetările evidențiază eșecuri ale autogrefelor și ale heterogrefelor. Regenerarea

Noi abordări terapeutice ȋn managementul afecţiunilor peri-implantare/ New therapeutic approaches in the management of peri-implant diseases

Dr. Crișan Bogdan - absolvent al Facultăţii de Stomatologie din cadrul U.M.F “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, promoţia 2002; medic specialist ȋn chirurgie dento-alveolară; deţine masterul ȋn domeniul Reabilitării Orale şi

Cadrarea viitorului copiilor noștri/ Framing the future of our kids

Tratamentul ortodontic timpuriu, cunoscut și ca faza I de tratament ortodontic, reprezintă tratamentul inițiat în perioada dentației temporare sau mixte, cu scopul de a preveni, intercepta sau corecta anumite

Studiu comparativ între ecografie si RMN în diagnosticul deplasărilor discale ale articulației temporomandibulare/ Ultrasonography and magnetic resonance imaging in assessing temporomandibular joint disc position

Obiective: Obiectivul acestui studiu a fost de a determina valoarea diagnostică a ecografiei de înalta rezoluție în deplasările discale ale articulației temporomandibulare (ATM), comparativ cu examenul RMN. Material și metodă:

Analog sau digital? Dioxidul de zirconiu și disilicatul de litiu, două materiale aflate între limitări și provocare/ Analogue or digital? Zirconium dioxide and lithium disilicate, two materials between limitations and challenges

Introducere: Practica cotidiană în medicina dentară a suferit o schimbarea majoră în ultimii 10 ani prin digitalizarea serviciilor și a  producției de structuri protetice dentare, fiind într-o luptă de

Evaluarea autopercepţiei sănătăţii orale în cadrul unei populaţii tinere, utilizând OHIP-49Ro/ Self-perception in oral health – a study in a young population, using OHIP-49Ro

Obiective: Evaluarea diferenţelor de autopercepţie a sănătăţii orale în cadrul a doua esantioane de studenţi: studenţi din domeniul medicinii dentare şi studenţi din domeniul economic. Material şi Metodă: varianta romană

Tehnică și manualitate în interpretarea CBCT

Coordonatori/ Coordinator: Ionuț Husti – tehnician superior în imagistică medicală, specializare radiologie B.M.F. – traumatologie, protetică, endodonție - nivel II radiologie, Dr. Nausica Petrescu – medic stomatolog, Dan Chitorog

Lectorii congresului /

Prof. Dr. Sorin Andrian

UMF Gr. T. Popa, Iași, România

Prof. Dr. Cristina Bica

UMF Tîrgu Mureș, România

Prof. Dr. Cristina Borțun

UMF Victor Babeș, Timișoara, România

Prof. Dr. Alexandru Bucur

UMF Carol Davila, București

Prof. Dr. Norina Forna

UMF Gr. T. Popa Iași, România

Dr. Dr. Winfried Kretschmer

Paracelsus Krankenhaus Ruit, Germany

Prof. Dr. Liana Lascu

UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca, România

Prof. Dr. Veronica Mercuț

UMF Craiova, România

Prof. Dr. Elżbieta Mierzwińska Nastalska

Medical University of Warsaw, Poland

Prof. Dr. Mariana Păcurar

UMF Tîrgu Mureș, România

Prof. Dr. Sanda Mihaela Popescu

UMF Craiova, România

Prof. Dr. Anna Radominska-Pandya

University of Arkansas for Medical Sciences, Little Rock, AR 72205, USA

Dr. FRANK SCHNEIDER

Stuttgart, Germany

Prof. Dr. Monica Scrieciu

UMF Craiova, România

Prof. Dr. Kazimierz T. Szopinski

Medical University of Warsaw, Poland

Prof. Dr. Boyan Vladimirov

Medical University Plovdiv, Bulgaria

Taxe de participare / Inregistrare si plata online

Medici activi

600RON

Taxa redusa *

300RON

* Taxa redusă este aplicabilă medicilor pensionari, medicilor rezidenți și absolvenților Facultății de Medicină Dentară a UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca, promoția 2017.

Sponsor de platină /

Sponsori de argint /

Sponsori de bronz /

Sponsori /

Parteneri media /

Intrebari frecvente /

Va puteti inscrie la Congresul de Medicină Dentară Transilvania, ediția a VIII, prin intermediul acestui site folosind formularul de înscriere sau prin e - mail, la adresa congres@cmdcluj.ro.
Taxe de participare
Până în data de 30 septembrie 2017
- medicii dentiști activi - 500 lei
- medicii dentiști pensionari, medicii rezidenți, absolvenții Facultății de Medicină Dentară, promoția 2016 - 250 lei.
După data de 1 octombrie 2017
- medicii dentiști activi - 600 lei
- medicii dentiști pensionari, medicii rezidenți, medicii rezidenți, absolvenții Facultății de Medicină Dentară, promoția 2016 - 300 lei.
Taxa de participare include:
- participarea la lucrările Congresului,
- diploma de participare - 24 credite EMC,
- mapa Congresului,
- cocktailul de deschidere,
- coffee break-uri.
Pentru confirmarea participării la masa festivă, se va achita o taxă de confirmare de 50 leiTaxa de participare pentru însoțitori la masa festivă  din data de 13.10.2017: 150 lei.
Numărul de locuri la seara festivă este limitat (150 locuri).
Studenți: acces liber la lucrările Congresului pe baza carnetului de student.
Congresul de Medicină Dentară Transilvania Transilvania Congress of Dentistry Ediţia a VIII - a/ 8th Edition
CLUJ-NAPOCA, ROMÂNIA
12 - 14 OCTOMBRIE / OCTOBER 2017
AULA UMF Iuliu Hațieganu, CLUJ-NAPOCA, Str. Gheorghe Marinescu nr. 23, parter
Nume de prestigiu ale medicinei dentare din România și din Bulgaria, Franța, Germania, Israel, Polonia, SUA, Ungaria
 
Stimați colegi, Deoarece Congresul de Medicină Dentară Transilvania, este un congres dedicat mediului privat, am fi onorați dacă ați dori să prezentați cazuri din practica Dvs. cotidiană, fie că este vorba despre reușite ori dificultăți întâmpinate. O secțiune a congresului este dedicată, în exclusivitate, lucrărilor din cabinetele private. Lista este deschisă oricăror prezentări – lucrările trebuiesc înregistrate, în limba română și în limba engleză, prin email la adresa congres@cmdcluj.ro până în data de 22.09.2017. Rezumatele vor cuprinde max. 250 de cuvinte și vor avea anexate o fotografie color a prezentatorului (opțional, puteți trimite o notă biografică de max. 150 de cuvinte). Confirmarea înregistrării lucrării în programul Congresului Transilvania o veți primi doar după plata taxei de participare. Taxa de participare include: diploma de participare la lucrările Congresului, diploma de lector, mapa lectorului, masa de prânz, coffe-breakuri și accesul gratuit la programul social al Congresului (cocktail de deschidere și cina festivă). INFORMAȚII IMPORTANTE! Lucrarea va putea fi prezentată în limba română sau în limba engleză, însă prezentarea video - utilizând programul Power Point - va fi exclusiv în limba engleză! Rezumatele vor fi publicate, in extenso,  în Revista Clujul medical, revistă indextată CNCSIS B+. Având în vedere caracteristile tehnice ale proiecțiilor lucrărilor Congresului din acest an, pentru o vizualizare optimă, vă recomandăm ca fotografiile pe care le veți folosi în lucrarea Dvs. să aibă rezoluția de 1920 x 1080 pixeli. Totodată, dacă doriți să participați la secțiunea Postere, așteptăm lucrările Dvs. pe aceeași adresă de e-mail. Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag! Comitetul de organizare

Aula Iuliu Hatieganu, UMF Cluj-Napoca

Str. Gheorghe Marinescu nr. 23
Pentru detalii suplimentare, ne puteţi contacta la Secretariatul Congresului
Dna. Adriana Precup
Tel/ fax: +40 264 591819
Mobil: +40 735 868343
Mail: cmdcluj@yahoo.com , office@cmdcluj.ro

Contacteaza-ne /

Nume (camp obligatoriu)

Email (camp obligatoriu)

Subiect

Mesaj